Personvernerklæring


Personvernerklæringen forteller om hvordan Eneri IT anvender de opplysninger du deler med oss i forbindelse med dialog og oppfølging av deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller annen relasjon som følger av vår forretningsdrift.

Eneri IT behandler alle opplysninger i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Behandlingen baseres på:

  • Ditt aktive samtykke der dette er nødvendig
  • Dialog forut for avtale
  • Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog
  • Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov

Eneri IT sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Dine rettigheter

  • Du har rett til innsyn i de behandlinger som foretas om deg
  • Du har rett til å anmode om retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger
  • Du har rett til å protestere mot behandlingen
  • Du har rett til å motta eller få overført personopplysninger om deg selv dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller avtale.
  • Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.
  •  

Dokumentasjon og kommunikasjon

Eneri IT benytter Microsoft 365 kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med vår forretningsdrift. Dataene lagres på Microsoft sine datasentre innenfor EU/EØS.

Epost

For Eneri IT er epost et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på Microsoft sine datasentre innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deles ikke annet enn der det naturlig inngår som en del av oppdraget, din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger f.eks. i forbindelse med innhenting av tilbud fra 3.part.

Eneri IT sender ikke sensitive data pr epost.

Markedsføring

Eneri IT sender ut nyhetsbrev og annen informasjon som markedsføring av våre produkter og tjenester. Denne behandlingen baserer seg på din bestilling eller ditt samtykke.

Eneri IT benytter MailerLite som verktøy for utsendelse av nyhetsbrev og annen relatert informasjon i vår markedsføring. Vi sletter dine opplysninger dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller du ber om at personopplysningene skal fjernes.

Support

Supporthenvendelser fra våre kontaktskjema og henvendelser via support@eneriit.no behandles og lagres på Microsoft sine datasentre innenfor EU/EØS og i vårt prosjektsystem Asana og Meistertask.

Økonomi og regnskap

Eneri IT behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering og andre økonomiske forhold.

Opplysningene lagres i henhold til de krav som stilles i gjeldende lovverk. Opplysningene lagres på 24SevenOffice sine datasentre og utveksles ikke med tredjepart utover det som er krav i lov.

Spørsmål

Kontakt daglig leder David Jensen, david@eneriit.no om noe er uklart, eller om du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg.